Rozvoz všeobecné podmínky

I. Základní pojmy
1. Provozovatel: Služba Pizza Friends ROZVOZ je provozována společností Pizza Friends s.r.o., sídlem Truhlářská 1955, 397 01 Písek – Budějovické předměstí, IČ 09755233, zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích C30523.
2. Přijímání objednávek a zákaznickou podporu na tel. č. +420721907601, 728 709 919 (úterý – neděle) úterý – čtvrtek 11:30 – 21:00, pátek 11:30 – 23:00, sobota 14:00 – 23:00, neděle 14:00 – 21:00. Zaměstnanec poskytuje informace ke službě Pizza Friends ROZVOZ, provádí objednávky, poskytuje informace o produktech a akcích provozovatele..
3. Pizza Friends ROZVOZ znamená službu provozovatele, která umožňuje zákazníkům objednávku, nákup a doručení produktů Pizza Friends ROZVOZ prostřednictvím webové stránky či call centra. Dostupnost služby Pizza Friends ROZVOZ se může měnit v návaznosti na výrobu PIzza Friends, ze které je realizována. Při vytváření objednávky bude dostupnost služby Pizza Friends ROZVOZ vždy ověřena.
4. Objednávka je objednávka produktů Pizza Friends ROZVOZ prostřednictvím webové stránky či prostřednictvím telefonní domluvy. Předmětem objednávky mohou být pouze produkty uvedené v nabídce Pizza Friends ROZVOZ na webové stránce. Minimální objednávka pro Pizza Friends ROZVOZ musí obsahovat alespoň 1x pizza 40 cm či 2x pizza 32 cm. Pokud je objednávka produktů Pizza Friends ROZVOZ provedena jinak než prostřednictvím webové stránky www.pizzafriend.cz nebo prostřednictvím telefonní domluvy, neřídí se tato objednávka těmito všeobecnými podmínkami, ale obchodními podmínkami příslušného objednávkového kanálu.
5. Transakce znamená vytvoření jakékoli objednávky a její platbu.
6. Platba je zaplacení objednávky. Platba může být provedena v hotovosti u řidiče pouze v zákonné měně ČR, formou stravenek Sodexo, Edenred, Cheque Dejeuner (Edenred i v elektronické verzi), naše stravenka (i elektronická verze), platební kartou u řidiče. Žádný další způsob platby není akceptovatelný.
7. Řidič je osoba převážející objednávku z restaurace provozovatele k zákazníkovi inkasující platbu pro provozovatele.
8. Lokality jsou místa určená provozovatelem, do kterých je možné doručit objednávku. Lokality se mohou měnit na základě rozhodnutí provozovatele. Pizza Friends ROZVOZ není dostupná na celém území České republiky.
9. Produkt je zboží uvedené ve speciální nabídce Pizza Friends ROZVOZ.
10. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení webové stránky do počítače uživatele (či jiného zařízení s přístupem na web) a které jsou spojená s používáním webových stránek; tyto soubory umožňují rozpoznat uživatelův webový prohlížeč a zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho preferencím. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti“ (tzn. jak dlouho budou uloženy jako platné v zařízení uživatele) a specifický kód, sestavený zpravidla z náhodně vygenerovaného jedinečného alfanumerického řetězce.

II. Všeobecná ustanovení
1. Pizza Friends ROZVOZ je dostupná pouze pro určité lokality.
2. Seznam lokalit podléhá změnám, dostupnost lokality je zákazníkovi sdělena až při vytváření objednávky.
3. Služba Pizza Friends ROZVOZ je poskytována pro určité lokality zdarma.
4. Zákazník může na webové stránce či prostřednictvím telefonního hovoru vytvořit objednávku tím, že sdělí oslovení, jméno, příjmení, město, ulici a číslo popisné a číslo bytu pro doručení objednávky, telefonní číslo, email, vybrané produkty a způsob platby.
5. Dostupnost Pizza Friends ROZVOZ na zadané adrese je ověřována automaticky při provádění objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních lokalit Pizza Friends ROZVOZ, je zákazník automaticky informován o nemožnosti doručení objednávky.
6. Objednávka je dokončena po sdělení místa doručení, kontaktních údajů, seznamu produktů, souhlasem se všeobecnými podmínkami a výběrem způsobu platby.
7. Zákazník má možnost informovat se o alergenech obsažených v produktech v příslušné záložce na webové stránce.

III. Přijetí objednávky provozovatelem
1. Splněním kroků uvedených v článku II. těchto všeobecných podmínek je objednávka přijata provozovatelem k vyřízení.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo potvrdit platnost a správnost objednávky telefonicky kontaktováním zákazníka na telefonním čísle, které poskytl při vytváření objednávky.

IV. Doručení objednávky
1. Objednávka bude doručena na adresu zvolenou zákazníkem a to k prvním uzamykatelným dveřím na adrese místa doručení.
2. Objednávku doručí řidič Pizza Friends ROZVOZ.
3. Zákazník je povinen si objednávku při převzetí řádně překontrolovat co do počtu a druhu objednaných produktů Pizza Friends ROZVOZ.
4. Zákazník je povinen uhradit cenu objednávky řidiči při předání objednávky. A to v hotovosti, stravenkami nebo platební kartou.
5. Součástí objednávky je i účtenka.
6. Zákazník se může u řidiče informovat o alergenech obsažených v produktech.

V. Reklamace a stížnosti v rámci Pizza Friends ROZVOZ
1. Zákazník je povinen si objednávku při převzetí řádně překontrolovat.
2. Zákazník je povinen si při platbě překontrolovat vrácenou hotovost, na pozdější reklamace nebude brán ohled.
3. Stížnosti netýkající se obsahu objednávky a vrácené hotovosti může zákazník zaslat na emailovou adresu martinn.dvorak@seznam.cz či zavolat na tel. č. +420721907601, 728 709 919
4. Stížnost musí obsahovat minimálně následující informace: Datum a čas události, který je předmětem stížnosti, obsah objednávky, kontakt stěžovatele a stručný popis události.

VI. Telefonní objednávka
1. Pizza Friends vytváří objednávky na základě pokynů zákazníka. Po zadání údajů potřebných ke vzniku objednávky, odpovídá na dotazy ohledně Pizza Friends ROZVOZ, informuje zákazníka o alergenech obsažených v produktech, řeší stížnosti a informuje zákazníka o akcích a produktech provozovatele.
2. Telefonicky je možné se domluvit na telefonním čísle: +420721907601, 728 709 919 (úterý – neděle) úterý – čtvrtek 11:30 – 21:00, pátek 11:30 – 23:00, sobota 14:00 – 23:00, neděle 14:00 – 21:00.

VII. Cookies
1. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a přizpůsobují zobrazování produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah. Tyto soubory a statistiky neobsahují žádné ztotožňující údaje a jejich prostřednictvím nelze konkrétního uživatele identifikovat.
2. Provozovatel používá dva typy souborů Cookies – „relační“ a „permanentní“. Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je uživatel sám nevymaže.
3. Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí a k analýzám návštěvnosti webových stránek. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.
4. Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).
5. Omezení používání či úplné zablokování Cookies může ovlivnit průběh některých funkcí, které jsou na Webových stránkách dostupné.

VIII. Odpovědnost, řešení sporů
1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k správnému a stálému fungování Pizza Friends ROZVOZ. Současně si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat využití jakékoli části služby Pizza Friends ROZVOZ, a to kdykoli a bez uvedení důvodů. Současně si provozovatel vyhrazuje právo kdykoli službu Pizza Friends ROZVOZ ukončit.
2. Provozovat se zavazuje, že jakákoli změna části služby Pizza Friends ROZVOZ nebude mít vliv na již vytvořené objednávky.
3. Všechny změny Pizza Friends ROZVOZ budou včas uveřejněny v těchto všeobecných podmínkách.
4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním Pizza Friends ROZVOZ.
5. Provozovatel současně nenese odpovědnost za škody vzniklé z Pizza Friends ROZVOZ, které vznikly v souvislosti s událostmi, které nebylo možné předvídat ani jim zabránit při vynaložení největšího úsilí (vyšší moc).
6. Provozovatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby informace poskytované zákazníkům na webových stránkách a prostřednictvím call centra byly správné a včasné.
7. Webové stránky mohou odkazovat na obsah umístěný na jiných webových stránkách. To však neznamená, že je provozovatel odpovědný za obsah takových webových stránek a se stanovisky tam uvedenými souhlasí.
8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může zákazník spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

IX. Závěrečné ustanovení
1. Provedením objednávky zákazník prohlašuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
2. Všechny záležitosti neobsažené v těchto všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.
3. Tyto všeobecné podmínky jsou dostupné na www.pizzafriend.cz a na žádost zákazníka bude provozovatelem poskytnuta tištěná verze těchto všeobecných podmínek.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto všeobecné podmínky. Všechny změny všeobecných podmínek budou účinné jejich zveřejněním na www.pizzafriend.cz
5. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné dnem 1. 1 .2022.
V Písku dne 25. 12. 2021.

 

0
    0
    Váš košík
    Košík je prázdnýNávrat do obchodu